Den nye siden vår er under opparbeiding og mangler noe informasjon foreløpig. Gi beskjed om du lurer på noe!

Fagplan til de ulike nivåene:

Ponnileksjoner, 60 min kun for barn 5 – 8 år:
Elevene skal i løpet av kurset få kunskap om:

 • Oppførsel i stall.
 • Omgang med hestene i stallen, børsting, på –og avsaling.
 • Lede hesten ved hånd, oppstilling.
 • Opp og avsitting, justering av stigbøyler, stramming av gjord.
 • Grunnleggende hjelpere. Starte, stoppe, styre.

Det kreves ved ponnileksjonene at deltagerne har med seg en voksen som kan hjelpe ved påsaling og leiing etter behov.

Nybegynner:

 • Oppførsel i stall.
 • Omgang med hestene i stallen, børsting, på –og avsaling.
 • Lede hesten ved hånd, oppstilling.
 • Opp og avsitting, justering av stigbøyler, stramming av gjord.
 • Grunnleggende hjelpere. Starte, stoppe, styre.
 • Loddrett sits.
 • Ridebanens veier (de vanligste og enkleste).
 • Skritt, trav i nedsitting og lettridning.
 • Balanse og gymnastikkøvelser.
 • Topunkt sits.
 • Trene balansen gjennom ridning over enkle bomserier.

Lett øvet 1:
Elevene skal i løpet av kurset få god kunnskap om:

 • Repetisjon fra eventuelle mangler i kunnskapen fra nybegynner nivå.
 • Grunnleggende hjelpere. Fremaddrivende, forholdende, ledende og vendende hjelpere.
 • De enkleste av ridebanens veier. Vende diagonalt, storvoltene, bytte om storvolte, vende halvt igjennom, serpentiner, midtlinje, 10/15m volter og volte tilbake.
 • Skritt, trav nedsitting og lettridning, galoppfatning og galopp.
 • Balanse og gymnastikkøvelser.
 • Topunkt sits over bommer og små hinder.

I tillegg skal elevene få grunnleggende kunnskap om:

 • Hestens kroppsdeler og bygning. Hvorfor det er viktig med rett arbeid for å tåle belastningen ved å bære rytter.
 • Hva som menes med å samordne hjelperne.
 • De sideførende hjelperne, gjennom fordelsvending.
 • Ridning i terreng uten hinder. Elevene skal ri ut en liten tur dersom ridelæreren føler det er sikkerhetsmessig forsvarlig.

Lett øvet 2:
Elevene skal i løpet av kurset få god kunnskap om:

 • Utstyr og tilpassning.
 • Regler for ridning på ridebane, ridebanens veier.
 • Loddrett sits. Tilpasse seg hestens bevegelser (passive vekthjelpere).
 • Fordelsvendinger, sjenkelvikninger og bakdelsvendinger. Større krav til utføringen av disse.
 • Ridning på bøyd spor, tempovekslinger og rygging.
 • Hopping i trav og galopp over enkle hinder og serier.
 • Lang og kort anridning.

I tillegg skal elevene få grunnleggende kunnskap om:

 • Hva det innebærer at hesten går på tøylen, hestens form og dens betydning for holdbarheten.
 • Hestens daglige stell.
 • Enkel sykdomslære.
 • Ulike typer hinder og den anridning de krever.

Øvet nivå:
Elevene skal i løpet av kurset få god kunnskap om:

 • Loddrett sits og øving av denne gjennom balanse og gymnastikkridning.
 • Tilpasse seg hestens bevegelser (passive vekthjelpere).
 • Grunnleggende hjelpere. Hvordan de brukes og påvirker hesten. Fremaddrivende, forholdende og vendende, samt begynne å samkjøre disse inn i alle de løsgjørende og etter hvert samlende øvelser som passer den individuelle ekvipasje.
 • Løsgjørende øvelser.
 • Samlende øvelser.
 • Sprangundervisning etter nivå og tekniske ferdigheter.