Ridesenterets samarbeid med Rehabiliteringssenteret AiR

Ridesenteret har i alle år hatt et omfattende samarbeid med Rehabiliteringssenteret AiR, og dette samarbeidet er selve hjørnesteinen i driften. Rehabiliteringssenteret er eier av selve ridesenterets byggingsmasse, men driften av ridesenteret er privat.

Det tilbys et ridetilbud på hverdager for deltagere fra Rehabiliteringssenteret. Dette er et tilpasset tilbud, som følger malen av en rideleksjon. I tillegg fokuseres det på ryggproblematikk, mestring, treningsglede og samværet med hest. I 2017/2018 har det også blitt satt i gang et større prosjekt ment for å styrke faglig- og tverrfaglig utvikling av tilbudet til Rehabiliteringssenteret AiR og Ridesenteret i Rauland. Vi vil ønsker å sikre anleggene en posisjon som ledende innen forskning og utdanning på området bruk av hest i arbeids rettet rehabilitering (ARR).

Ideen er å utvikle et behandlingstilbud med hest som en viktig ressurs for deltagere ARR arbeid. Gjennom arbeidet vil man parallelt utvikle muligheten for å utvikle ett undervisningstilbud som kan benyttes til opplæring av ulike faggrupper som arbeider innenfor feltet ARR. Noen av målene vi har satt oss: – Dokumentasjon på at hest kan benyttes i behanlingsformer ved veiledet selvhjelp under arbeidsrettet rehablitering.

– Målet for Ridesenteret i Rauland AS er å bli en sentral arena for utdanning i bruk av hest i behandling ved arbeidsretta rehabilitering. – Målet er også å formidle metoden til andre yrkesgrupper, der det kan ha overføringsverdi og tverrfaglig betydning. – Ridesenteret i Rauland samarbeider også om et Forskningsprosjekt (PhD-stipendiat) saman med NMBU, Nasjonalt kompetansesenter og Rehabiliteringssenteret AiR.