Vilkår ved bestilling leksjoner, weekendkurs og rideleir

 

Generelle vilkår:

1. Ansvar

Da det alltid er et risikomoment i ridesporten, oppfordrer vi alle deltagere (eller deres foresatte) til å tegne egen ulykkesforsikring. All ridning og aktivitet på og rundt anlegget, også i organisert kurssammenheng, er på eget ansvar. For at vi skal kunne arrangere best mulige kurs, vil disse generelle betingelser få klarhet i avtaleforholdet på forhånd.

2. Generelle betingelser for bestillinger av privatleksjoner for 1 til flere personer

Ved bestilling av enkle leksjoner (privatleksjoner) for 1 person eller grupper, vil oppgjør for leksjonen være via faktura eller Vipps. Avbestilling av leksjon mindre enn 12 timer før avtalt tid, eller ikke oppmøte, vil faktureres i sin helhet. Endring av tid og dag kan gjøres vederlagsfritt innen 4 timer før avtalt tid.

3. Generelle betingelser for bestillinger av kurs, grupper 1 – 9 pers

Ved bestilling av kurs skal hele beløpet betales senest 7 dager før oppstartdato. Innbetalingen skal skje via faktura (fakturagebyr kr 40,-) eller etter avtale.

Endring av bestilt kurs
Flytting/endring av kursdato inntil 7 dager før opprinnelig kursdato, gjøres vederlagsfritt. Flytting av kursdato kan kun endres innen 3 måneder frem i tid. Om dette ikke passer, vil bestillingen falle inn under avbestillingsvilkår.

Avbestilling frem til 3 uker før oppstart av kurs
Ved avbestilling tidligere enn 3 uker (21 dager) før oppholdet starter gis full refusjon av innbetalt beløp.

Avbestilling mindre enn 3 uker før oppstart av kurs
Ved avbestilling mindre enn 3 uker før oppholdet starter, er du forpliktet til å betale en %-vis andel av avtalt pris:

• Ved avbestilling 20 dager før oppstart: 10 %
• Ved avbestilling 19 til 11 dager før oppstart: 25 %
• Ved avbestilling 10 til 6 dager før oppstart: 50%
• Ved avbestilling 5 dager eller mindre før oppstart eller utelatt fremmøte, gis det ingen refusjon.
Skyldes avbestillingen sykdom, dekkes dette vanligvis av din reiseforsikring.

PS: Dersom du avbestiller og allerede har bestilt reise (buss, fly, togreise eller lignende) er du selv ansvarlig for å avbestille dette. Eventuell refusjon blir en sak mellom deg og reiseselskapet.

Endring/avbestilling på leie av hytte, har egne vilkår. Avtales med Siw Paulsen, siw.paulsen@vikenfiber.no. Ridesenteret i Rauland tar ikke ansvar for denne dialogen. Vi kun videreformidler ønske om leie av hytte, og leieforholdet blir da mellom kunde og Siw Paulsen som utleier. 

Avbestilling
Avbestilling må gjøres skriftlig til Ridesenteret i Rauland, N-3864 Rauland eller pr. e-post til sigrid@ridesenteretirauland.no. Returner gjerne ordrebekreftelsen du fikk fra oss, der alle relevante opplysninger er oppført. Hvis ikke, må du angi navn, evt navn på foresatt og deltaker, samt hvilket konto nr. vi kan refundere til. Avbestillingsdato er den dato Ridesenteret i Rauland mottar avbestillingen. 

 

4. Generelle betingelser for bestilling av kurs for grupper over 10 pers

Ved bestilling for grupper (ved 10 eller flere deltagere) gis det rabatt på kursdeltagelse. Dette kan være en god anledning for en kursdeltager til å skaffe seg selv et rimelig kurs mot organisering av en gruppebestilling. Det vises forståelse for at det kan variere med deltagere under en gruppebestilling, derfor har vi valgt og lage egne litt mer tilpassede avbestillingsregler for grupper:

Endring av bestilt kurs
Flytting/endring av kursdato inntil 7 dager før opprinnelig kursdato, gjøres vederlagsfritt.
Flytting av kursdato kan kun endres innen 3 måneder frem i tid. Om dette ikke passer, vil bestillingen falle inn under avbestillingsvilkår.

Betalingsvilkår gruppe (mer enn 10 personer)
Ved bestilling av kurs skal hele beløpet betales senest 7 dager før oppstartdato. Innbetalingen skal skje via faktura (fakturagebyr kr 40,-).

Avbestilling / reduksjon for gruppe (mer enn 10 pers)
6 uker før: siste frist for avbestilling av hele gruppa
4 uker før: siste frist for å redusere antallet med inntil 50 % uten at kunden blir belastet
3 uker før: i denne perioden kan man redusere antallet med inntil 25 % uten å bli belastet
1 uke før: bindende påmelding på sist oppgitt antall
Endring/avbestilling på leie av hytte, har egne vilkår. Avtales med Siw Paulsen, siw.paulsen@vikenfiber.no. Ridesenteret i Rauland tar ikke ansvar for denne dialogen. Vi kun videreformidler ønske om leie av hytte, og leieforholdet blir da mellom kunde og Siw Paulsen som utleier. 

Avbestilling
Avbestilling må gjøres skriftlig til Ridesenteret i Rauland, N-3864 Rauland eller pr. e-post til sigrid@ridesenteretirauland.no. Oppgi angi navn, evt navn på foresatt og deltaker, samt evt hvilket konto nr. vi kan refundere til. Avbestillingsdato er den dato Ridesenteret i Rauland mottar avbestillingen.