Vilkår ved bestilling weekendkurs, sommerkurs og hytteopphold

 

SMITTEVERN OG COVID-19 PÅ KURS OG OPPHOLD VED RIDESENTERET I RAULAND

I disse dager er det vanskelig å forutse hvordan smittesituasjonen vil være på tidspunktet for ditt påmeldte kurs, men alle kurs planlegges for gjennomføring med til enhver tid gjeldende regler for arrangementer samt generelle anbefalinger for organisert idrett. Dette innebærer blant annet at Ridesenteret i Rauland må ha en skriftlig oversikt over hvilke personer som er til stede på kurs og hytter, i tilfelle det blir nødvendig med smitteoppsporing i ettertid. For å redusere risikoen for å komme i en slik situasjon, har vi alle en veldig viktig rolle. Les nøye gjennom disse punktene og ta kontakt med arrangør dersom noe er uklart.

1) Dersom du har symptomer (særlig hoste, feber eller tungpust, men også mildere symptomer som forkjølelse, sår hals, lett hoste eller plutselig tap av lukt/smak) kan du ikke delta på kurset.

2) Dersom du er i karantene skal du selvfølgelig ikke delta på kurset.

3) Hold minst 1 meters avstand til andre enn dine nærmeste.

4) Vask eller sprit hendene ofte. Det er tilrettelagt for dette i serviceavdelingen på Ridesenteret

5) Dersom mulig, forsøk gjerne å unngå nærkontakt med mange andre enn dine nærmeste i dagene før kurset. Slik kan vi redusere risikoen for at noen tar med seg smitte inn på kurset.

6) Ikke ta med deg tilskuere eller flere medhjelpere enn strengt nødvendig. Meld fra til oss på forhånd om hvem som blir med, slik at alle navn blir registrert.

7) Meld fra til oss dersom du utvikler symptomer på covid-19 innenfor en ukes tid etter kurset. Ta kontakt med helsevesenet i din kommune for å bli testet snarest mulig. Slik kan vi være litt i forkant dersom det påvises covid-19 hos noen som har vært til stede på kurset. Dersom du får påvist covid-19 må du informere kommunen om at du har vært hos oss på kurs, slik at smitteoppsporing kommer raskt i gang.

Økonomisk:
Dersom du må melde avbud fra kurset på grunn av symptomer på covid-19, karanteneplikt (ikke selvforskyldt) eller isolasjon pga. påvist covid-19 refunderes halve kursprisen. Vi kan også være behjelpelige med å flytte kursdato. Ved andre årsaker se generelle vilkår under:

Generelle vilkår:

1. Ansvar

Da det alltid er et risikomoment i ridesporten, oppfordrer vi alle deltagere (eller deres foresatte) til å tegne egen ulykkesforsikring. All ridning og aktivitet på og rundt anlegget, også i organisert kurssammenheng, er på eget ansvar.For at vi skal kunne arrangere best mulige kurs vil disse generelle betingelser få klarhet i avtaleforholdet på forhånd.

 

2. Generelle betingelser for bestillinger av kurs og opphold grupper 1 – 9 pers

Ved bestilling av kurs og overnatting/leie skal hele beløpet betales senest 7 dager før oppstartdato. Innbetalingen skal skje via faktura (fakturagebyr kr 40,-) eller etter avtale.

Endring av bestilt kurs/opphold

Flytting/endring av kursdato inntil 7 dager før opprinnelig kursdato, gjøres vederlagsfritt. Flytting av kursdato kan kun endres innen 3 måneder frem i tid. Om dette ikke passer, vil bestillingen falle inn under avbestillingsvilkår.

Avbestilling frem til 3 uker før oppstart av kurs og/eller leie periode av hytte

Ved avbestilling tidligere enn 3 uker (21 dager) før oppholdet starter gis full refusjon av innbetalt beløp.

Avbestilling mindre enn 3 uker før oppstart av kurs og/eller leie periode av hytte

Ved avbestilling mindre enn 3 uker før oppholdet starter, er du forpliktet til å betale en %-vis andel av avtalt pris:
• Ved avbestilling 20 dager før oppstart: 10 %%
• Ved avbestilling 19 til 11 dager før oppstart: 25 %
• Ved avbestilling 10 til 6 dager før oppstart: 50%
• Ved avbestilling 5 dager eller mindre før oppstart eller utelatt fremmøte, gis det ingen refusjon.
Skyldes avbestillingen sykdom, dekkes dette vanligvis av din reiseforsikring.

PS: Dersom du avbestiller og allerede har bestilt reise (buss, fly, togreise eller lignende) er du selv ansvarlig for å avbestille dette. Eventuell refusjon blir en sak mellom deg og reiseselskapet.

Avbestilling

Avbestilling må gjøres skriftlig til Ridesenteret i Rauland, N-3864 Rauland eller pr. e-post til sigrid@ridesenteretirauland.no. Returner gjerne ordrebekreftelsen du fikk fra oss, der alle relevante opplysninger er oppført. Hvis ikke, må du angi navn, evt navn på foresatt og deltaker, samt hvilket konto nr. vi kan refundere til. Avbestillingsdato er den dato Ridesenteret i Rauland mottar avbestillingen. Merk egne forhåndsregler for avbestilling pga påvist COVID-19 smitte. Se over

 

3. Generelle betingelser for bestilling av kurs og overnatting for grupper over 10 pers

Ved bestilling for grupper (ved 10 eller flere deltagere) gis det rabatt på kursdeltagelse. Dette kan være en god anledning for en kursdeltager til å skaffe seg selv et rimelig kurs mot organisering av en gruppebestilling. Det vises forståelse for at det kan variere med deltagere under en gruppebestilling, derfor har vi valgt og lage egne litt mer tilpassede avbestillingsregler for grupper:

Endring av bestilt kurs/opphold

Flytting/endring av kursdato inntil 7 dager før opprinnelig kursdato, gjøres vederlagsfritt.
Flytting av kursdato kan kun endres innen 3 måneder frem i tid. Om dette ikke passer, vil bestillingen falle inn under avbestillingsvilkår.

Betalingsvilkår gruppe (mer enn 10 personer)

Ved bestilling av kurs og overnatting/leie skal hele beløpet betales senest 7 dager før oppstartdato. Innbetalingen skal skje via faktura (fakturagebyr kr 40,-).

Avbestilling / reduksjon for gruppe (mer enn 10 pers)

6 uker før: siste frist for avbestilling av hele gruppa
4 uker før: siste frist for å redusere antallet med inntil 50 % uten at kunden blir belastet
3 uker før: i denne perioden kan man redusere antallet med inntil 25 % uten å bli belastet
1 uke før: bindende påmelding på sist oppgitt antall

Avbestilling

Avbestilling må gjøres skriftlig til Ridesenteret i Rauland, N-3864 Rauland eller pr. e-post til sigrid@ridesenteretirauland.no. Oppgi angi navn, evt navn på foresatt og deltaker, samt evt hvilket konto nr. vi kan refundere til. Avbestillingsdato er den dato Ridesenteret i Rauland mottar avbestillingen.