Informasjon til rideskoleelever og kursdeltagere ved Ridesenteret i Rauland!

Vi i ordinær drift, da det i øyeblikket ikke er registrert smitte i Vinje Kommune, men da med følgende smittevern tiltak på grunn av Covid-19 viruset. 

Alle kursdeltagere må ha eget utstyr (hjelm), da vi ikke har anledning til å låne ut.

Hender kan vaskes ved ankomst i serviceavdelingen.

I disse dager er det vanskelig å forutse hvordan smittesituasjonen vil være på tidspunktet til ditt påmeldte kurs, men alle kurs planlegges for gjennomføring med til enhver tid gjeldene regler for arrangementer samt generelle anbefalinger for organisert idrett. Dette innebærer blant annet at Ridesenteret i Rauland må ha en skriftlig oversikt over hvilke personer som er til stede på kurs og hytter, i tilfelle det blir nødvendig med smitteoppsporing i ettertid. For å redusere risikoen for å komme i en slik situasjon, har vi alle en veldig viktig rolle. Les nøye gjennom disse punktene og ta kontakt med arrangør dersom noe er uklart.

1) Dersom du har symptomer (særlig hoste, feber eller tungpust, men også mildere symptomer som forkjølelse, sår hals, lett hoste eller plutselig tap av lukt/smak) kan du ikke delta på kurset. 

2) Dersom du er i karantene skal du selvfølgelig ikke delta på kurset. 

3) Hold minst 1 meters avstand til andre enn dine nærmeste

4) Vask eller sprit hendene ofte. Det er tilrettelagt for dette i serviceavdelingen på Ridesenteret.

5) Dersom mulig, forsøk gjerne å unngå nærkontakt med mange andre enn dine nærmeste i dagene før kurset. Slik kan vi redusere risikoen for at noen tar med seg smitte inn på kurset.

6) Ikke ta med deg tilskuere eller flere medhjelpere enn strengt nødvendig. Meld fra til oss på forhånd om hvem som blir med, slik at alle navn blir registrert.

7) Meld fra til oss dersom du utvikler symptomer på covid-19 innenfor en ukes tid etter kurset. Ta kontakt med helsevesenet i din kommune for å bli testet snarest mulig. Slik kan vi være litt i forkant dersom det påvises covid-19 hos noen som har vært til stede på kurset. Dersom du får påvist covid-19 må du informere kommunen om at du har vært hos oss på kurs, slik at smitteoppsporing kommer raskt i gang.

Økonomisk:

Dersom du må melde avbud fra kurset på grunn av symptomer på covid-19, karanteneplikt (ikke selvforskyldt) eller isolasjon pga. påvist covid-19 refunderes halve kursprisen. Vi kan også være behjelpelige med å flytte kursdato.

 For spørsmål ta kontakt med Sigrid på tlf 90435699 eller sigrid@ridesenteretirauland.no

Les mer om Covid-19 hos Helsenorge eller Folkehelseinstituttet