Bestill Hytte, weekendkurs, rideleir, eller meld deg på ridekurs

Ved bestilling av våre hytter og kurs har vi blitt nødt til å sette opp noen betingelser. Dette for å sikre et best mulig kurs og opphold for oss som arrangører og våre kunder. Vilkårene er etter beste evne tilpasset både bestillinger for grupper og enkeltpersoner. Vi har forståelse for at gruppebestillinger kan variere på antall, og har prøvd å tilpasse etter beste evne. Les vilkårene her. 

Fagplan til de ulike nivåene:

Ponnileksjoner, 60 min kun for barn 5 – 8 år:
Elevene skal i løpet av kurset få kunskap om:

 • Oppførsel i stall.
 • Omgang med hestene i stallen, børsting, på –og avsaling.
 • Lede hesten ved hånd, oppstilling.
 • Opp og avsitting, justering av stigbøyler, stramming av gjord.
 • Grunnleggende hjelpere. Starte, stoppe, styre.

Det kreves ved ponnileksjonene at deltagerne har med seg en voksen som kan hjelpe ved påsaling og leiing etter behov.

Nybegynner:

 • Oppførsel i stall.
 • Omgang med hestene i stallen, børsting, på –og avsaling.
 • Lede hesten ved hånd, oppstilling.
 • Opp og avsitting, justering av stigbøyler, stramming av gjord.
 • Grunnleggende hjelpere. Starte, stoppe, styre.
 • Loddrett sits.
 • Ridebanens veier (de vanligste og enkleste).
 • Skritt, trav i nedsitting og lettridning.
 • Balanse og gymnastikkøvelser.
 • Topunkt sits.
 • Trene balansen gjennom ridning over enkle bomserier.

Lett øvet 1:
Elevene skal i løpet av kurset få god kunnskap om:

 • Repetisjon fra eventuelle mangler i kunnskapen fra nybegynner nivå.
 • Grunnleggende hjelpere. Fremaddrivende, forholdende, ledende og vendende hjelpere.
 • De enkleste av ridebanens veier. Vende diagonalt, storvoltene, bytte om storvolte, vende halvt igjennom, serpentiner, midtlinje, 10/15m volter og volte tilbake.
 • Skritt, trav nedsitting og lettridning, galoppfatning og galopp.
 • Balanse og gymnastikkøvelser.
 • Topunkt sits over bommer og små hinder.

I tillegg skal elevene få grunnleggende kunnskap om:

 • Hestens kroppsdeler og bygning. Hvorfor det er viktig med rett arbeid for å tåle belastningen ved å bære rytter.
 • Hva som menes med å samordne hjelperne.
 • De sideførende hjelperne, gjennom fordelsvending.
 • Ridning i terreng uten hinder. Elevene skal ri ut en liten tur dersom ridelæreren føler det er sikkerhetsmessig forsvarlig.

Lett øvet 2:
Elevene skal i løpet av kurset få god kunnskap om:

 • Utstyr og tilpassning.
 • Regler for ridning på ridebane, ridebanens veier.
 • Loddrett sits. Tilpasse seg hestens bevegelser (passive vekthjelpere).
 • Fordelsvendinger, sjenkelvikninger og bakdelsvendinger. Større krav til utføringen av disse.
 • Ridning på bøyd spor, tempovekslinger og rygging.
 • Hopping i trav og galopp over enkle hinder og serier.
 • Lang og kort anridning.

I tillegg skal elevene få grunnleggende kunnskap om:

 • Hva det innebærer at hesten går på tøylen, hestens form og dens betydning for holdbarheten.
 • Hestens daglige stell.
 • Enkel sykdomslære.
 • Ulike typer hinder og den anridning de krever.

Øvet nivå:
Elevene skal i løpet av kurset få god kunnskap om:

 • Loddrett sits og øving av denne gjennom balanse og gymnastikkridning.
 • Tilpasse seg hestens bevegelser (passive vekthjelpere).
 • Grunnleggende hjelpere. Hvordan de brukes og påvirker hesten. Fremaddrivende, forholdende og vendende, samt begynne å samkjøre disse inn i alle de løsgjørende og etter hvert samlende øvelser som passer den individuelle ekvipasje.
 • Løsgjørende øvelser.
 • Samlende øvelser.
 • Sprangundervisning etter nivå og tekniske ferdigheter.